Här kan du som medlem ladda upp bilder till månadens fotograf.

Temat för september är Form.
(Temat är fritt för tolkningar)

Läs igenom reglerna noga innan du laddar upp bilderna.

 • Varje medlem får skicka in två digitala bilder.
 • Bilderna skall vara fotade mellan första och sista dagen i varje månad.
 • Bilderna skall vara senast sista dagen i månaden.

Kontrollera detta innan du laddar upp bilderna:

 • Bilden skall vara i formatet JPEG
 • Bildformat:
  - Om du har en liggande bild så skall den längsta sidan vara 1920 pixlar. Upplösningen (dpi) har ingen betydelse.
  - Om du har en stående bild så skall den längsta sidan vara 1080 pixlar. Upplösningen (dpi) har ingen betydelse.
  - Om du har en kvadratisk bild så skall den längsta sidan vara 1080 pixlar. Upplösningen (dpi) har ingen betydelse.
  Om du är osäker på hur du sparar bilden i rätt storlek så finns det guider på den här länken!
 • Bilden SKALL vara döpt enligt följande: Titel - Fotografens namn.jpg
  Exempel på detta: Blomma - Jimmy Runsteen.jpg

Gör så här:

 1. Kontrollera så att bilden är i rätt format, storlek och har rätt titel.
 2. Klicka på knapparna Välj Fil och leta upp dina bilder som du vill ladda upp. (Endast en bild per knapp).
 3. Klicka på knappen Ladda upp Fil.
  När du gjort detta och filen laddats upp så får du en bekräftelse i form av en grön ruta med information om din bildfil som du laddade upp.

Om du endast laddar upp en bild åt gången så kommer du få en grön ruta som visar okej och en gul ruta som säger att Ingen fil laddades upp. Detta är inget att oroa sig för då den gula bara varnar för att en uppladdningsplats var tom.

Månadens Fotograf

Välj fil att ladda upp:


Beskrivning

Deltagarna i bildbedömningen får via WeTransfer bilderna tillsänt sig i förväg för att på egen hand poängsätta samtliga bilder från 1-5 där 5 är högsta poäng. Detta för att inte påverkas av övriga jurymedlemmar samt tidsbesparing. Det du skall beakta vid bildbedömning är:
Tema: Finns något tema? Följs det?
Tekniken: Slutare, bländare, ISO, det här är den rent hantverksmässiga delen av bilden, är det välgjort?
Komposition: Hur har fotografen disponerat bilden? Blir bilden starkare eller svagare av kompositionen?
Efterbehandling: Har bilden efterbehandlats? Är det välgjort, är färgerna och ljuset i balans?

 1. Vid gemensam träff sammanförs deltagarnas poängsättning till en gemensam resultatlista Högst poäng överst.
 2. Därefter jämförs bilderna parvis bakifrån. Utgå ifrån ”jag gillar den bäst”. Här kan bilderna komma att byta plats om omvärdering sker.
 3. Efter första jämförelsen gör ni om proceduren med bild två och tre bakifrån. Om dessa två byter plats, får ni jämföra de nya sista och näst sista bilderna. Då kanske den som låg tredje sist åker ner till sista plats. Så fortsätter det ända till man är framme vid förstaplats. Rösta om det behövs för att komma vidare.
 4. Efter att alla bilder rangordnats gör en slutlig översyn och låt ”missnöjda” bedömare komma till tals gällande enstaka bilders placering. Kanske kan deras argument påverka ordningen. Nu vidtar det kvalificerade jobbet i bedömningen, att formulera motiveringar för de bilder där det önskats.
 5. Nu blir det en djupare analys och alla bedömare får berätta vad de ser som positivt i varje bild. Kanske blir det ytterligare nån förändring nu.

Konsten att ge bilderna omdömen

Det kallas kritik, men det betyder inte att man ska hitta felen i bilden. Tvärtom, lyft fram det som gjort att bilden hamnat bland de bästa. Använd gärna omdömen som, stämningsfull, skapar en god känsla, bra komposition, bra skärpedjup, linjerna ger vägledning mot huvudobjektet, fin gråskala, leendet smittar av sig m.m.

Kritik som, ”borde beskurits i högerkanten”, ”horisonten skulle varit högre upp” eller ”flickan borde stått längre till höger i bilden” ska man undvika.

Kanske kan man skriva t ex ”hade bildbehandlingen varit bättre hade bildens placerats högre” eller ”några i gruppen hade föredragit kvadratiskt format”.

När man djupgranskar de bästa bilderna kanske man kommer fram till att någon bild borde ha en annan plats i rankingen.

Gruppens sekreterare har en tydlig huvuduppgift, att fånga upp gruppens omdömesord och formulera dessa till goda och förståeliga beskrivningar av bildens kvalitéer. Det är önskvärt att några i gruppen är vana att betrakta andras bilder, allra helst bedömt bilder tidigare på ett eller annat sätt.

Sociala medier

Gilla oss på Facebook och Instagram.

facebookinstagram

Betalningsinfo

Har du något som skall betalas till Fotoklubben? Medlemsavgift, tävlingar eller fika?
Nu kan du betala med bankgiro eller Swish.
Klicka här för att komma till betalningsinformationen.

I samarbete med

logotype sparbanken alingsas

alingsas energi logo

logotype studieframjandet