75 år med Alingsås Fotoklubb

Året är 1944. Andra världskriget pågår fortfarande och krigslyckan börjar väga över åt de allierades sida. Hemma i Sverige fortgår livet så som man vant sig ransonering av mat och viktiga basartiklar – ont om de flesta övriga varor.

För amatörfotograferna är tillgången till material och utrustning begränsad, men papper kan köpas, film likaså, där även ett antal udda fabrikat återfinnes i fotoaffärens diskar. Kameror finns det förvånansvärt gott om, trots att tillverkningsfabrikerna i framför allt Tyskland delvis är förstörda.

Det första året

I slutet av april 1944 skriver redaktören och välkände fotografen Gustaf Ewald ett upprop i Alingsås Tidning, där han föreslår och motiverar bildandet av en lokal fotografisk förening. Sedan går allting i rask takt. Den 28 april samlas ett antal fotointresserade för information av Gunnar Nyman, Stockholm i ett föredrag om ”Färgbilder på papper, den nya Agfacolor-metoden”.

Vid detta tillfälle anmäler ett tjugotal intresserade sitt intresse för medlemskap i den nya föreningen. Interimsstyrelsen sammanträder den 8 maj och utlyser konstituerande sammanträde för ”Alingsås Fotoklubb” till den 15 maj 1944 . Vid detta antas bl a klubbens stadgar och väljs styrelse. Stadgarnas första paragraf lyder: ”Klubbens ändamål är att verka för fotografiens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför.”

Klubbar och medlemsantal

I Sverige finns redan ett stort antal fotoklubbar, den äldsta är Fotografiska Föreningen i Stockholm, grundad år 1888 (!). Tyvärr var denna klubb tvungen att avveckla sin verksamhet i början av år 2004. På 1930-talet bildas ett antal klubbar och under krigsåren 1939 – 1945 tillkommer inte mindre än 65 ny fotoklubbar. Vid tiden efter kriget upplever fotoklubbarna ett stort intresse för sin verksamhet. År 1955 är antalet medlemmar i Alingsås Fotoklubb som högst med 95 personer (däri ingår också 20 personer i en smalfilmsektion). Årsavgiften har varit kr 5:-

Harald
Harald Olsson

Nu, år 2004 är det totala medlemsantalet tjugofem personer. Det vikande intresset för medlemskap i fotoklubb är kännetecknande för hela fotoklubbsverksamheten. Riksförbundet har förlorat ett antal klubbar och klubbarna själva upplever svårigheter att rekrytera nya medlemmar och att upprätthålla sina tidigare medlemsantal. 

Tävlingar och tävlingsutbyte

En allmän aktivitet hos fotoklubbarna är tävlingsverksamhet, så också hos Alingsås Fotoklubb. Det första årets verksamhet inkluderar en intern fototävling, där medlemmarna får pröva på, att deras bilder rannsakas av en jury; rättvist eller inte. Sådana tävlingar fortsätter under åren, med eller utan motton och avsedda att hålla fotointresset uppe och att utveckla medlemmarnas tekniska förmåga och framförallt deras bildsyn.

År 1960 börjar en intressant och givande verksamhet genom etablerandet av tävlingsutbyte mellan fotoklubbarna i Vara, Vårgårda och Alingsås. Varje år tävlar de tre klubbarnas medlemmar i ”Treortstävlingen” med sina bilder. På detta sätt ökas mängden jämförelsemateriel, medlemmarna får möta flera tolkningar av tävlingsbilder och de värdefulla diskussionerna vid de årliga gemensamma genomgångarna uppskattas. Sådant samarbete fortsätter genom åren.

För närvarande omfattar ”Treortstävlingen” klubbarna i Skara, Lidköping och Alingsås. Tävlingarna bedöms av juryer från olika andra klubbar och detta medför också, att Alingsås Fotoklubb efter hand får ta på sig ansvaret att bedöma dessa klubbars tävlingsbilder. Nog så grannlaga uppgifter, men samtidigt mycket givande, eftersom de ger tillfällen för klubbens medlemmar att studera och bedöma andra tävlandes lösningar av fotografiska uppgifter. I ökande omfattning deltar klubbens medlemmar i nationella och andra tävlingar, inte minst inom den västra kretsen. Det gäller bl. a Riksfototävlingen, Västsvenskan och Göteborgsmästerskapen, där vi generöst räknas in.

Karl Åsén
Foto: Karl Åsén

Klubblokal och mörkrum

Under de första åren avhålls månadsmötena på lokala konditorier och pensionat, men efter hand ökar önskemål om en egen möteslokal, gärna tillsammans med ett eget mörkrum. Flera av medlemmarna har redan egna mörkrum. Med önskan att också ge klubbens övriga medlemmar tillgång till mörkrumsutrustning, bygger klubben år 1951 ett ambulerande skåp med förstoringsapparat och kringutrustning; att hyras för kr 2:- per kväll! Redan nästa år får klubben emellertid tillgång till fullständiga lokaler för såväl mötessammankomster, monteringsarbete och mörkrumsverksamhet.

Lokalerna är ofta inhysta i rivningsfastigheter, varför flyttningar är återkommande och ofta får ske i all hast. Referaten återger ibland dråpliga detaljer. I protokollet från oktobers månadsmöte 1960 rapporterar ordföranden, ”att husvärden för den fastighet, i vilken klubbens lokaler är inhyrda, klagat över vår förment onormalt höga vattenförbrukning. Inte mindre än 300 kubikmeter hade gått åt utöver den normala kvantiteten”.

Sedan år 1986 har klubben mötes- och arbetslokaler och fullständigt svartvit-mörkrum i det s.k. ”Kabomhuset”, ägt av Alingsås kommun och använt för bl. a klubbverksamhet. Från att från början ha debiterat subventionerade hyror, har kommunen övergått till marknadshyror, vilket ger klubben en stigande ekonomisk belastning och bekymmer med avseende på ekonomin. Sedan några år underlättas dock finansieringen genom att lokalen delas med en lokal KFUM-organisation.

Jubileum

För att historiskt beskriva och följa en fotoklubbs utveckling, kan man betrakta dess bilder. De olika dokumentationsarbetena har i allmänhet resulterat i motsvarande utställningar. Samtidigt har klubbens fotoarkiv utökats, så att många bilder kunnat ”återanvändas”. År 1994, när klubben fyller 50 år har klubben en stor jubileumsutställning, ”50 år med Alingsås Fotoklubb”, arrangerad i samarbete med Alingsås Museum. Utställningen visas på Nolhaga slott under tiden 16 oktober till den 20 november. Nära 500 personer ser utställningen redan under öppningsdagen.

2004 fyllde Alingsås Fotoklubb 60 år. Förberedelserna för en retrospektiv jubileumsutställning, som planerades att omfatta mer än 150 påsiktsbilder i svartvitt och färg, inleddes redan under sista delen av år 2003 med grovplanering. och fortsatt sedan med detaljutformning och bildframtagning. Utställningen av påsiktsbilder arrangerades i samarbete med Alingsås Museum, som förvaltar vissa av fotoklubbens bilder och dessutom besitter ett stort bild- och negativarkiv. Visningarna ägde rum i Alingsås Konsthall i Kulturhuset under tiden från den 13 november, 2004 till den 8 januari 2005. Vidare arrangerades under fyra kvällar bildsvisningar i Brunnsgårdens Samlingssal.

Viking Francke
Foto: Viking Francke

Framtid

Under lång tid har fotoklubbarna brottats med stora rekryterings- och programproblem. Orsakerna är legio och diskuteras bland fotoklubbarna och i Riksförbundet. Man söker gamla och nya vägar att öka medlemsrekryteringen och att engagera medlemmarna. Konkurrensen om medlemmarnas fritid är stor och balansen mellan åsikter om bildmässiga kvaliteter och mer eller mindre tekniska detaljfrågor är ett ständigt återkommande ämne. De senaste årens tekniska omvälvning och den fortsatta introduktionen av digital bildhantering och digitala kameror, kommer på kort sikt att påverka inte bara rent tekniska detaljer vad gäller fotografering och framställning av bilder.

Under de närmast kommande åren kommer de fototekniska specifikationerna (kameror, skrivare etc.) att undergå stora förändringar, så att den tekniska konsolideringen får fotfäste (jämför utvecklingen för persondatorer de senaste 10 – 20 åren och utvecklingen för traditonella systemkameror och film de senaste 60 åren ). Även bildsyn, hantering och presentation samt distribution av fotoresultaten är redan under diskussion och påverkan. Här föreligger nya och viktiga uppgifter för fotoklubbarna att delta i och påverka diskussionen om amatörfotografins kommande inriktning. Det gäller t.ex. bildmässighet, fotografins användning för dokumentation och frågor om beständighet och lagringsteknologi. Med sådana problem lösta, ser vi fram emot Alingsås Fotoklubbs 70-årsjubileum.

Referat: Sten R Stenström. 2004

 

Digital revolution

I början av 2000-talet slog den digitala vågen till på allvar. De digitala systemkamerorna blev billigare så att vanliga konsumenter hade råd att skaffa dessa. Tidigare var det bara proffsen som hade råd då kamerorna kunde kosta upp mot hundra tusen kronor.
I samband med att fler och fler medlemmar i fotoklubben skaffade digitala systemkameror så minskade också aktiviteten i fotoklubbens mörkrum. Nu kunde man ju se bilden direkt efter man tagit den, så behovet att framkalla film behövdes inte längre.
På bara några år så blev nästan alla medlemmar i fotoklubben digitaliserade. Den nya tekniken gjorde också att intresset för fotografin ökade och medlemsantalet i fotoklubben gick stadigt uppåt.
 
Den digitala revolutionen gjorde också att fotoklubben kunde återuppta sin fotomaraton. Tävlingen som startade redan 1993 pågick fram till 2003 i analog form. Det vill säga att man fotograferade med film som sedan lämnades till framkallning. Efter ett par års uppehåll så startade man upp tävlingen igen 2006, då med digitala kameror. Tekniken gjorde att det blev billigare och snabbare att bedöma bilderna och som tidigare nämnts så var intresset för digital fotografering väldigt stort.
 

Västsvenska Fotoexpon

Lördagen den 12 mars 2011 höll klubben i redovisningen av Västsvenska Fotoexpon. Detta är en tävling där alla fotoklubbar i västra distriktet tävlar mot varandra i olika klasser. Redovisningen flyttas runt mellan olika arrangörer och nu var det Alingsås tur.
Eftersom tävlingen är stor med många besökare så beslutade man att hyra en större lokal för detta ändamål. Valet blev Tempelriddareordens samlingslokal på Nygatan 18 i Alingsås som mer än väl hyste alla deltagare.
 

Ny klubblokal

I slutet av 2011 kom beskedet att fotoklubben blir tvungna att lämna sin föreningslokal i Kabom. Kabomhuset, som blivit lite av ett inofficiellt föreningshus, skulle nu göras om till ett hus där kommunens verksamheter skulle rymmas. En del sidobyggnader skulle också rivas. Ett stort antal föreningar blir drabbade av uppsägningarna och man sätter igång med en protestaktion för att rädda Kabomhuset. Dock till ingen nytta då hyresvärden FABS står fast vid sitt beslut.
Klubbens medlemmar börjar genast arbetet med att söka efter en ny föreningslokal. Fotoklubben var ju bortskämda i många år med att ha en egen lokal, men nu tittar man på alternativet att dela lokal med någon annan förening. Samtidigt så drar FABS ut på beslutet att avhysa föreningarna, för man vet ännu inte vad man vill göra med fastigheten.
Det dröjer fram till 2014 innan fotoklubben hittar en lokal på Gärdesgatan i Alingsås. Det är Alingsås Schacksällskap som skall byta lokaler och erbjuder platsen till Fotoklubben som med glädje tackar ja.
Kampen om Kabomhuset fortsätter och de sista föreningarna lämnar byggnaden 2017.
 
{module Fotoklubbens nya lokal}
 

Rolf Johanssson

En av fotoklubbens mer framstående hedersmedlemmar, Rolf Johansson, avlider den 6 juni 2014, 86 år gammal. Rolf var en mycket duktig och noggrann fotograf i sin framställning av bilder, dokumentärt, vardag samt arbetsplatsbilder. I tävlingssammanhang placerade han sig ofta som pristagare, både nationellt och på klubbnivå.
Som mångårig styrelsemedlem  med olika uppdrag ägnade han mycket tid för klubben och för medlemmarnas utveckling.
 
Rolf Johansson
Rolf Johansson
 

Fotoklubben 70 år

2014 firade fotoklubben 70 år och hade under september samma år en stor jubileumsutställning i den nybyggda handbollsarenan Estrad. Ett 20-tal medlemmar ställer ut ett valfritt antal bilder på de stora skärmarna klubben hyrt av Vårgårda fotoklubb. En mycket uppskattad tillställning med många besökare. Kvällen avslutas med jubileumsmiddag i Utbildningens hus, med mat från restaurangskolan och underhållning från medlemmar av Alingsås Musikteatersällskap.
 
{module Fotoklubben 70 år}
Foto: Per Berger
 

Fotoutflykter

Ett uppskattat inslag bland medlemmarna i klubben är den årliga fotoutflykten som brukar ske runt Kristi Himmelsfärd. Ett nytt resmål väljs varje år där man försöker varva olika typer av fotomotiv. Allt från natur, till städer och människor. Under åren har resorna bland annat gått till Österlen, Nordjyllan, Stockholm, Lysekil och Båstad.
 

Tävlingar

Klubben är fortsatt aktiv i olika fototävlingar. Förutom interna tävlingar så syns medlemmarna regelbundet på pallplats i tävlingar så som Riksfototävlingen, Västsvenskan och Göteborgsmästerskapen och Treort.
Man gör också ett regelbundet utbyte av bedömningar av andra klubbars fototävlingar, vilket är uppskattat både bland medlemmar och omgivande klubbar.
 

Kurser

Förutom att fotografera så erbjuder fotoklubben sina medlemmar olika interna kurser. Det kan vara allt från digital bildbehandling i Photoshop och Lightroom till att fotografera med blixt i studiomiljö. Den nya klubblokalen på Gärdesgatan har möjligheten att byggas om till en enkel studio och blixtar och tillbehör finns att lånas ut till medlemmarna.
Varje år under oktober månad beger sig fotoklubbens medlemmar ut i Alingsåsnatten för att fotografera Lights in Alingsås. Ett trevligt inslag där man utmanar sig själv med att fotografera under svåra förhållanden.
 

Fotoklubben 75 år

2019 fyller fotoklubben 75 år och det firas med en stor middag på Utbildningens hus, med mat från restaurangskolan och underhållning från medlemmar av Alingsås Musikteatersällskap.
 

Framtid

Den digitala tekniken är här för att stanna. Systemkamerorna blir allt bättre med sensorer som klarar fullformat och 50 megapixel. Dagens mobiltelefoner har också mycket kompetenta kameror som lätt matchar de flesta kompaktkameror. Tillgängligheten av att alltid ha en kameratelefon i fickan gör att man ofta använder sociala medier så som Facebook och Instagram för att ladda upp och visa sina bilder.
Intresset för att fotografera är större än någonsin, samtidigt som man under åren märkt en tydlig nedgång i medlemsantalet i fotoklubbarna. Detta gäller inte bara Alingsås.
Framför allt yngre medlemmar saknas i fotoklubbsverksamheten och man gör vad man kan för att locka nya medlemmar.
2019 håller sig fotoklubben stabil med ett 30-tal medlemmar och man ser en ökning igen med några nya medlemmar varje år.
 
Referat: Jimmy Runsteen 2019

Alingsås Fotoklubb samarbetar med

logotype sparbanken alingsasalingsas energi logoMaxi Alingsås