Beskrivning

Deltagarna i bildbedömningen får via WeTransfer bilderna tillsänt sig i förväg för att på egen hand poängsätta samtliga bilder från 1-5 där 5 är högsta poäng. Detta för att inte påverkas av övriga jurymedlemmar samt tidsbesparing. Det du skall beakta vid bildbedömning är:
Tema: Finns något tema? Följs det?
Tekniken: Slutare, bländare, ISO, det här är den rent hantverksmässiga delen av bilden, är det välgjort?
Komposition: Hur har fotografen disponerat bilden? Blir bilden starkare eller svagare av kompositionen?
Efterbehandling: Har bilden efterbehandlats? Är det välgjort, är färgerna och ljuset i balans?

  1. Vid gemensam träff sammanförs deltagarnas poängsättning till en gemensam resultatlista Högst poäng överst.
  2. Därefter jämförs bilderna parvis bakifrån. Utgå ifrån ”jag gillar den bäst”. Här kan bilderna komma att byta plats om omvärdering sker.
  3. Efter första jämförelsen gör ni om proceduren med bild två och tre bakifrån. Om dessa två byter plats, får ni jämföra de nya sista och näst sista bilderna. Då kanske den som låg tredje sist åker ner till sista plats. Så fortsätter det ända till man är framme vid förstaplats. Rösta om det behövs för att komma vidare.
  4. Efter att alla bilder rangordnats gör en slutlig översyn och låt ”missnöjda” bedömare komma till tals gällande enstaka bilders placering. Kanske kan deras argument påverka ordningen. Nu vidtar det kvalificerade jobbet i bedömningen, att formulera motiveringar för de bilder där det önskats.
  5. Nu blir det en djupare analys och alla bedömare får berätta vad de ser som positivt i varje bild. Kanske blir det ytterligare nån förändring nu.

Konsten att ge bilderna omdömen

Det kallas kritik, men det betyder inte att man ska hitta felen i bilden. Tvärtom, lyft fram det som gjort att bilden hamnat bland de bästa. Använd gärna omdömen som, stämningsfull, skapar en god känsla, bra komposition, bra skärpedjup, linjerna ger vägledning mot huvudobjektet, fin gråskala, leendet smittar av sig m.m.

Kritik som, ”borde beskurits i högerkanten”, ”horisonten skulle varit högre upp” eller ”flickan borde stått längre till höger i bilden” ska man undvika.

Kanske kan man skriva t ex ”hade bildbehandlingen varit bättre hade bildens placerats högre” eller ”några i gruppen hade föredragit kvadratiskt format”.

När man djupgranskar de bästa bilderna kanske man kommer fram till att någon bild borde ha en annan plats i rankingen.

Gruppens sekreterare har en tydlig huvuduppgift, att fånga upp gruppens omdömesord och formulera dessa till goda och förståeliga beskrivningar av bildens kvalitéer. Det är önskvärt att några i gruppen är vana att betrakta andras bilder, allra helst bedömt bilder tidigare på ett eller annat sätt.

Alingsås Fotoklubb samarbetar med

logotype sparbanken alingsasalingsas energi logoMaxi Alingsås